نام نمایندگی: خانم فرنوش علي پور

آدرس نمایندگی: تهران، منطقه 14، نبرد شمالی، اسماعیلی

نام نماینده: خانم فرنوش علي پور

اطلاعات تماس: 33101138-021

سایر نمایندگی های موجود در این استان

داروخانه دکتر زهرا جنيدی

آدرس: تهران، ورامین، پیشوا، خیابان امام، جنب بانک صادرات

نام نماینده: خانم زهرا جنيدی

اطلاعات تماس: 36723369-021

داروخانه دکتر فرنوش علي پور

آدرس: تهران، منطقه 14، نبرد شمالی، اسماعیلی

نام نماینده: خانم فرنوش علي پور

اطلاعات تماس: 33101138-021

داروخانه دکتر مهسا منجزی

آدرس: تهران، منطقه 2

نام نماینده: خانم مهسا منجزی

داروخانه دکتر حسين آقاجاني

آدرس: تهران، منطقه 5، خیابان شریعتی، خیابان معلم، نبش کوچه نجیبی نیا

نام نماینده: آقای حسين آقاجاني

اطلاعات تماس: 88410450-021

داروخانه دکتر سوسن شیبانی

آدرس: تهران، شهرک قدس، خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن

نام نماینده: خانم سوسن شيباني مقدم

اطلاعات تماس: 82499582-021

داروخانه دکتر دلبری

آدرس: تهران، منطقه 13، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، حق طلب غربی، بلوار فرهنگ، نرسیده به قوام شهیدی

نام نماینده: خانم نيلوفر دلبري اوغاني

اطلاعات تماس: 88564495-021